UsII-108/22 od 10. lipnja 2022.

KLASA: 22/122
UsII-108/22 od 10. lipnja 2022.
Ažurirani popratni dokumenti – Ispitna izvješća (toneri) – Članak 263. ZJN 2016
 
DKOM je po žalbi ponuditelja Insepo d.o.o.  donio Rješenje KLASA: 21/955 kojim je poništio odluku o odabiru (Makromikro grupa d.o.o.) od 07.10.2021. i vratio predmet naručitelju na ponovno postupanje. U predmetnom rješenju je dovedena u sumnju vjerodostojnost podataka iz ispitnog izvještaja za toner Print-Rite Q7551A, jer se u ispitnom izvješću dostavljenom po zahtjevu naručitelja za dostavom i pojašnjavanjem APD  navode različite izlazne vrijednosti kapaciteta ispisa tonera iako bi se trebalo raditi o istom izvještaju, u sklopu kojega su samo interni brojevi pisača zamijenjeni ispravnim. Ocijenjeno je da se ne može otkloniti žalbeni prigovor vjerodostojnosti podataka dostavljenih od odabranog ponuditelja, odn. da isti nije postupio po zahtjevu naručitelja za dostavom pojašnjenja zamijenivši sporne serijske brojeve ispravnim, jer da je naručitelj tražio dokaz da sporni serijski brojevi pripadaju modelu pisača Helwellt Packard. Također je trebalo otkloniti žalbeni prigovor da je pisač HP Laserjet Enterprise P3015 sa serijskim brojem VNFVJ330YQ testiran 2012. godine budući da je kupljen tek 2016. godine.
Nakon navedenog rješenja naručitelj je sukladno čl. 263. st. 1. i 2. ZJN 2016 zatražio dostavu ažuriranih popratnih dokumenata sa decidiranim pitanjima vezanim uz utvrđenja tuženika na koje je zainteresirana osoba – odabrani ponuditelj, odgovorio, odnosno dostavio je ispitne izvještaje s ispravljenim serijskim brojevima te korespondenciju s ispitnim laboratorijem od 3.1. 2022. godine koji potvrđuje mogućnost greške prilikom unosa serijskih brojeva. Na temelju navedenog utvrđeno je da su u tim ispitnim izvještajima u odnosu na one dostavljene u prvom pregledu ponuda, svi serijski brojevi izmijenjeni osim CSN1R42318 za proizvod Q7551A.
Također je utvrđeno iz korespondencije sa predstavnikom proizvođača Helwellt Packard od 4.1.2022. da serijski brojevi pisača pripadaju modelima pisača uz koje su navedeni. Time je dostavljen adekvatan dokaz o vjerodostojnim popratnim izvještajima i otklonjeni su nedostaci utvrđeni prethodnim rješenjem tuženika pa je naručitelj sukladno utvrđenom ponovno donio odluku o odabiru istog ponuditelja protiv koje je tuženik osnovano odbio tužiteljevu žalbu.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu