UsII-497/19 od 24. listopada 2019.

KLASA: 19/684

UsII-497/19 od 24. listopada 2019.
 
Nadopuna ažuriranog popratnog dokumenta – Višekratno pozivanje naručitelja na nadopunu – Članak 263. stavak 2. ZJN 2016
 
Odabrani ponuditelj je ažurirane popratne dokumente iz točke 3.2. dokumentacije o nabavi i to izjavu da nije porezni obveznik u RH dostavio prvi puta po pozivu naručitelja od 25. siječnja 2019. Kako navedeni dokaz nije bio sačinjen u traženom obliku, jer izjava nije bila dana pod prisegom niti ovjerena od nadležnih tijela, a naručitelj po toj osnovi nije tražio pojašnjenje u postupku koji je prethodio donošenju Odluke o odabiru, naručitelj je osnovano u izvršenju rješenja tuženika od 13.svibnja 2019., sukladno članku 425. stavku 6. ZJN 2016 u ponovnom postupku razmatranja i ocjene pristiglih ponuda zatražio nadopunu zaprimjenog dokumenta, tj. dostavu dokaza da ne postoje osnove za isključenje u propisanom obliku, dakle, po drugoj osnovi različitoj od osnove traženja nadopune dokumenata u pozivu od 25. siječnja 2019.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu