UsII-111/20 od 29. svibnja 2020.

KLASA: 19/1174

UsII-111/20 od 29. svibnja 2020.

Tehnička i stručna sposobnost – Reference – Članak 293. ZN 2016

Ovaj Sud nalazi da naručitelj nije povrijedio zakon na štetu tužitelja time što nije tražio pojašnjenje na koje ukazuje u tužbi. Ovo iz razloga jer naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije, a naručitelj je tijekom pregleda i ocjene raspolagao popisom ugovora i potvrdom naručitelja o urednom izvršenju ugovora, koje su dostavljene sukladno traženju iz dokumentacije, u čiju istinitost podataka naručitelj nije imao razloga sumnjati te nije primijenio odredbu članka 264. stavka 4. ZJN 2016, a što posljedično ukazuje da nije bilo mjesta primjeni ni odredbe članka 293. stavka 1. ZJN 2016, budući da dokumenti koje je odabrani ponuditelj dostavio nisu bili ni nepotpuni ni pogrešni ni nedostatni.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu