UsII-371/21 od 5. siječnja 2022.

KLASA: 21/874

USII-371/21 od 5. siječnja 2022.

Pojašnjenje ponude – Nije otklonjen nedostatak ponude  – Dokazi na stranom jeziku - Dokaz dostavljen izvan roka – Članak 293. ZJN 2016
 
Tužitelj je 8. lipnja 2021. dostavio dio dokaza, na stranom jeziku, te je u odnosu na ostale dokaze zatražio produženje roka koji mu je naručitelj odobrio do 14. lipnja 2021. godine. Tužitelj je do 14. lipnja 2021. dostavio sve traženo ali je u prijevodu dostavljenog dokumenta nedostajala jedna od tri stranice pa je tužitelj ponovno tražio dodatni rok koji mu je odobren do 21. lipnja 2021. godine. 20. Tužitelj nedostajuću stranicu prijevoda dokumenta nije dostavio do 21. lipnja 2021. već ju je dostavio tek 24. kolovoza 2021. pa je pravilno naručitelj ocijenio da tužiteljeva ponuda nije sukladna dokumentaciji o nabavi, odnosno da tužitelj nije postupio po odredbi članka 293. stavka 1. ZJN/16., a tuženik je osnovano odbio njegovu žalbu.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu