UsII-24/23 od 9. ožujka 2023.

KLASA: 22/813
UsII-24/23 od 9. ožujka 2023.
Tehnička i stručna sposobnost- Uvjerenje (certifikat) o ispitivanju strojeva s povećanom opasnošću sukladno Pravilniku o ispitivanju radnog okoliša- Trenutak postojanja sposobnosti- Ažurirani popratni dokumenti- Članak 263. ZJN 2016

 
Stoga, pravilno tuženik zaključuje da tužitelj nije dokazao da je u trenutku predaje ponude (19. kolovoza 2020.) raspolagao s propisanim iz točke 8.4. DON Certifikatom. Naime, ovaj Sud je već u nizu svojih presuda (npr. UsII-420/2019, UsII-151/2020 itd.) zauzeo stajalište u primjeni odredbe članka 260. stavka 1. ZJN-i i članka 20. stavka 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi u postupcima javne nabave (Narodne novine, broj: 65/17.), na koje se pozvao i tuženik, da ponuditelj mora u trenutku predaje ponude – ESPD obrasca ispunjavati propisane DON-i uvjete za odabir. To nadalje znači, kako pravilno tumači i tuženik, da ukoliko naručitelj zahtjeva od ponuditelja dostavu ažuriranih popratnih dokumenata, ponuditelj mora dokazati tim dokumentima da je sposobnost ponuditelja postojala u trenutku predaje ESPD obrasca / ponude.
 
Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu