UsII-43/23 od 11. svibnja 2023.

KLASA: 22/856
UsII-43/23 od 11. svibnja 2023.
Članak 293. ZJN 2016- Ponovljeni pregled i ocjena ponuda- Troškovnik- Naziv proizvoda- Web stranice proizvođača


Državna komisija je u osporavanom rješenju ocijenila da je naručitelj postupio zakonito kada je u smislu odredbe članka 293. ZJN 2016 od odabranog ponuditelja tražio pojašnjenje ponude u navedenom dijelu, ali ocjenjuje nezakonitim prihvaćanje navedene izjave ponuditelja, jer iz Internet stranica proizvođača Fokus d. o. o. na koje je Državnoj komisiji ukazala Zajednica ponuditelja u žalbenom postupku proizlazi da tvrdnje odabranog ponuditelja nisu u skladu sa sadržajem Internet stranica proizvođača Fokus d. o. o. S obzirom na to da je Državna komisija na temelju pravila o dokazivanju iz članka 403. ZJN 2016 ocijenila da je žalitelj dokazao svoje tvrdnje kojima ukazuje na nezakonitost u postupanju naručitelja, navodi žalitelja su ocijenjeni osnovanim i poništena je predmetna Odluka o odabiru, time da nije navedeno o kojim se to nezakonitostima u postupanju naručitelja točno radi.
Slijedom svega navedenog proizlazi da je Državna komisija poništila predmetnu Odluku o odabiru ocjenjujući dokazanim tvrdnje žalitelja koje se baziraju na informacijama sa web stranice, a pri tom olako prelazeći preko tvrdnji tužitelja koje je naručitelj nakon pojašnjena ponude u cijelosti prihvatio i ponovno odabrao tužitelja kao najboljeg ponuditelja.
Po ocjeni ovog suda, podnesak odabranog ponuditelja nazvan dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje od 7. prosinca 2022. ne predstavlja mijenjanje jedinične količine ponuđenog artikla koje bi se u smislu odredbe članka 293. stavka 2. ZJN 2016. smatralo pregovaranjem između naručitelja i odabranog ponuditelja, već predstavlja razjašnjenje ponude iz članka 293. stavka 1. ZJN 2016, kako je to pravilno ocijenio i naručitelj. Stoga naručitelj, u predmetnom postupku javne nabave nije povrijedio odredbe ZJN 2016 odabravši ponovo kao najpovoljniju ponudu ponuditelja Europapier Adria d. o. o iz Sesveta, vodeći pri tome računa o načelu učinkovitosti i ekonomičnosti propisanom člankom 4. stavkom 3. ZJN 2016.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu