UsII-559/19 od 11. prosinca 2019.

KLASA: 19/475

UsII-559/19 od 11. prosinca 2019.

Pregovaranje u vezi s kriterijima za odabir ponude - Članak 263. ZJN 2016 

 
Tuženik je detaljno u obrazloženju rješenja naveo zašto smatra da se navedeno postupanje naručitelja prilikom primjene instituta pojašnjenja iz članka 263. ZJN 2016 ne može smatrati nezakonitim te da isto ne predstavlja pregovaranje u vezi s kriterijima za odabir ponude, budući da je odabrani ponuditelj u u dostavljenom pojašnjenju predmetnu potvrdu pojasnio s traženim podacima pri čemu nije mijenjao podatke koji se odnose na projekte navedene u potvrdi dostavljenoj uz ponudu. Nadalje, odabrani ponuditelj postupio je po zahtjevu naručitelja koji mu je i bio upućen te mu je bila obveza odgovoriti na traženje naručitelja pa se i prema ocjeni ovog Suda navodi tužbe koji su istovjetni navodima žalbe ne mogu ocijeniti osnovanim.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu