UsII-115/19 od 13. ožujka 2019.

KLASA: 18/472

UsII-115/19 od 13. ožujka 2019.
 
Javna nabava male vrijednosti- Ažurirani popratni dokumenti- Starost dokumenata-Osnove za isključenje
 
Iz zahtjeva za dostavom ažuriranih dokumenata proizlazi da naručitelj nije tražio dostavu ažuriranih dokumenata za osobe koje tužitelj navodi u tužbi, pa činjenica što su navedeni dokumenti tih osoba starijeg datuma od dana slanja zahtjeva naručitelja nisu od značaja u konkretnom slučaju.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu