UsII-6/21 od 28. siječnja 2021.

KLASA: 20/886

UsII-6/21 od 28. siječnja 2021.
 
Tehnička i stručna sposobnost – Ispitni izvještaji – Upotpunjavanje – Članak 293. ZJN 2016
 
U odnosu na granice postupanja u svezi primjene članka 293. ZJN 2016, valja reći da se dopuštenost postupanja naručitelja treba procijeniti u svakom pojedinom slučaju, ovisno od okolnosti tog slučaja, odnosno ovisno o tome procijeniti je li konkretno postupanje naručitelja, odnosno ponuditelja u primjeni članka 293. ZJN 2016 izašlo iz okvira propisanog tom zakonskom odredbom.
Granice dopuštenog postupanja naručitelja, odnosno ponuditelja u smislu navedene zakonske odredbe su određene njenim sadržajem, odnosno ta zakonska odredba dopušta dopunu, razjašnjavanje, upotpunjavanje ili dostavljanje nužnih informacija ili dokumentacije samo ako su informacije ili dokumentacija ponuditelja opterećeni nedostacima precizno određenima u toj zakonskoj odredbi. Da bi izmjena podataka iz prvobitne ponude bila dopuštena, nužno je utvrditi radi li se o nepotpunim ili pogrešnim podacima (ili podacima koji se takvima čine) ili o situaciju u kojoj određeni dokumenti nedostaju, što nadalje znači da je postupajući primjenom članka 293. stavka 1. ZJN 2016 naručitelju dopušteno od gospodarskih subjekata tražiti dopunu, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostavljanje nužnih informacija ili dokumentacije u primjerenom roku, ali samo u slučaju da to ne dovodi do izmjene prethodne ponude, odnosno do nove ponude.

Iz obrazloženja tuženikovog rješenja proizlazi da su izvještaji o tipskim ispitivanjima dostavljeni naručitelju u ranijem postupku pregleda i ocjene ponuda kao ažurirani popratni dokumenti, na temelju zahtjeva naručitelja od 16. rujna 2019. već bili predmet ocjene u ranijem žalbenom postupku koji je vodio tuženik. U nastavku postupka je naručitelj zatražio pojašnjenje i dopunu vezano uz izvještaje o tipskim ispitivanjima koje je odabrani ponuditelj dostavio u roku i naručitelj je tražene dodatke prihvatio. 
Dakle, iz navedenog slijedi da su sve činjenice i okolnosti koje se odnose na predmetna ispitna izvješća već bili poznati iz ranijeg postupka pregleda i ocjene ponuda, a iz čega dalje slijedi da niti u ranijem, a niti u ovom postupku tužitelj u bitnom ne prigovara valjanosti tih izvješća, odnosno sukladnosti ponuđenog predmeta nabave traženim zahtjevima naručitelja, a u kojem pravcu je svakako tužitelj trebao prigovarati u ranije provedenom Žalbenom postupku.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu