UsII-234/21 od 8. rujna 2021.

KLASA: 21/399

UsII-234/21 od 8. rujna 2021.
 
Ponudbeni list – Jamstvo za ozbiljnost ponude – Pojašnjenje/upotpunjavanje – Članak 293. ZJN 2016
 
Što se tiče prigovora vezanih uz izmjenu dostavljenog ponudbenog lista i jamstva za ozbiljnost ponude valja istači da je među strankama nesporno da je odabrani ponuditelj u roku za dostavu ponude u svojoj ponudi predao kako ponudbeni list tako i jamstvo za ozbiljnost ponude. Člankom 20. stavkom 8. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine“ 65/17. i 75/20. – dalje: Pravilnik) jasno je propisano da se ponudbeni list, troškovnik i jamstvo za ozbiljnost ponude ne smatraju određenim dokumentima koji nedostaju u smislu članka 293. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16. dalje: ZJN) te da naručitelj ne smije zatražiti od ponuditelja da isti dostavi tijekom pregleda i ocjene. Dakle, odabrani ponuditelj nije propustio u svojoj ponudi u roku dostaviti ponudbeni list i jamstvo za ozbiljnost ponude, te se u konkretnom slučaju ne radi o dokumentima koji su nedostajali. Jasno je da naručitelj svojim zahtjevom nije pozvao odabranog ponuditelja da dostavi jamstvo i ponudbeni list, budući da su jamstvo i ponudbeni list bili sastavni dio ponude. Dakle, pozivanje na pojašnjenje jamstva i ponudbenog lista ne bi bilo moguće da oni nisu bili sastavni dio ponude.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu