UsII-296/20 od 23. rujna 2020.

KLASA: 20/378

UsII-296/20 od 23. rujna 2020.

Troškovnik – Izmjena ponude – Članak 293. ZJN 2016

Nije sporno da je u troškovniku od 15. ožujka 2020. promijenjena cijena stavke po jedinici mjere u odnosu na prvotno dostavljeni troškovnik, no navedena izmjena je posljedica izmjene obrasca troškovnika jer je stavak radnik/polica izmijenjen u radnik/polica/mjesec pa je ponuditelj nužno morao izmijeniti jediničnu cijenu odnosno cijenu stavke po jedinici mjere, s obzirom da je naručitelj u novom obrascu troškovnika jedinicu mjere izmijenio. Dakle, dostavom ispravnog troškovnika sa izmijenjenom jediničnom cijenom nije izmijenjena ponuda jer je izmijenjena jedinična cijena kao posljedica usklađenja troškovnika sa naručiteljevom izmjenom obrasca troškovnika.


Poveznica na Rješenje 


Poveznica na Presudu