UsII-353/21 od 13. siječnja 2022.

KLASA: 21/853
UsII-353/21 od 13. siječnja 2022.

Kriterij za odabir ponude - Iskustvo stručnjaka – Članak 293. ZJN 2016

Ovaj Sud je u pogledu dosega odredbe članka 293. Zakona u nizu svojih odluka, pa tako i u naprijed navedenoj presudi na koju se poziva tužitelj, izrazio stajalište da ne postoji načelan odgovor na navedeno pitanje, već da odgovor treba tražiti u svakom konkretnom slučaju i u svakom pojedinom slučaju procijeniti je li konkretno postupanje naručitelja, odnosno ponuditelja u primjeni članka 293. Zakona izišlo iz okvira propisanog tom odredbom. U predmetnoj situaciji, kako je to već naprijed navedeno, dokumentacijom o nabavi koja se odnosi na specifično iskustvo stručnjaka kao kvalitativni kriterij za konkretni predmet nabave koji se boduje je precizno propisano koje dokaze je ponuditelj obvezan dostaviti u elektroničkoj ponudi te ukoliko iste ne dostavi (izjavu stručnjaka i dodatni dokaz) iskustvo stručnjaka će se ocijeniti sa 0 bodova. Ukazivanje tužitelja da je od strane naručitelja bio pozvan na objašnjenje izuzetno niske ponude nije razlog za nezakonito postupanje naručitelja zbog neprimjene članka 293. Zakona, budući je naručitelj kod izuzetno niske ponude (odjeljak D) sukladno odredbi članka 289. stavak 1. Zakona upravo obvezan zahtijevati od gospodarskog subjekta objašnjenje cijena ili troška predloženih u ponudi ako se čini da su ponude izuzetno niske s obzirom na radove, robu ili usluge, pa niti ovaj prigovor nije osnovan.

Poveznica na Rješenje
Poveznica na Presudu