UsII-215/22 od 21. prosinca 2022.

KLASA: 22/622
UsII-215/22 od 21. prosinca 2022.
Članak 293. ZJN 2016- Načelo jednakog tretmana

Netočne su tvrdnje tužitelja u tužbi da je povrijeđeno načelo jednakog tretmana iz članka 4. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, jer je iz podatka u spisu razvidno da je naručitelj razjašnjenje istovjetnih spornih činjenica zahtijevao od svih ponuditelja u predmetnom postupku javne nabave, na jednako vrijedan način, kao i od tužitelja, pa nije došlo do nejednakog tretmana u primjeni odredaba koje tužitelj navodi u tužbi. Naime, od tužitelja je zatraženo da pojasni razliku u funkciji stručnjakinje Mirjane Glavaš navedene u dva različita dokumenta, pa nije došlo do nejednakog tretmana u primjeni članka 293. Zakona o javnoj nabavi, a u odnosu na odabranu ponudu nije bilo razloga za takvom provjerom, jer su sve relevantne činjenice mogle biti utvrđene na temelju podataka dostavljenih u ponudi i pojašnjenju ponude.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu