UsII-44/21 od 19. veljače 2021.

KLASA: 20/770

UsII-44/21 od 19. veljače 2021.

Troškovnik – Računska pogreška? – Upotpunjavanje – Članak 280., 290., 293. ZJN 2016

Sud nalazi da se osporeno rješenje ne može ocijeniti nezakonitim iz razloga na koje tužitelj upire u tužbi. To stoga jer je tuženik svoju odluku utemeljio na činjenicama koje su u postupku pravilno i u potpunosti utvrđene, nakon čega je, pravilnom primjenom mjerodavnih odredaba ZJN-a i DON-a, osnovano zaključio da tužitelj nije ponudio jednu od mogućih opcija traženog tehničkog rješenja (ili opciju s odvojenim zvučnicima ili opciju s integriranim zvučnicima), već je, popunjavajući Troškovnik, iskazao jedinične cijene kod sustava s odvojenim zvučnicima, kao i jediničnu i ukupnu cijenu kod sustava s integriranim zvučnicima, čime je u stvari, i po ocjeni ovoga Suda, ponudio dvije opcije za opisani predmet nabave protivno DON-u.
I po ocjeni ovoga Suda, u konkretnom slučaju ne radi se o ispravku računske pogreške, kako to tvrdi tužitelj, već o pogrešnom ispunjavanju Troškovnika, koji nije izrađen u skladu s uvjetima i zahtjevima iz DON-a, radi čega bi pozivanje tužitelja na ispravak podataka iskazanih u Troškovniku imalo za posljedicu dostavu novog, pravilno popunjenog Troškovnika s točno određenim predmetom nabave (ili odvojeni ili integrirani zvučnici), a što bi se protivilo izričitim odredbama članka 293. stavka 2. ZJN-a i članka 20. stavka 8. Pravilnika.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu