UsII-485/19 od 18. listopada 2019.

KLASA: 19/571

UsII-485/19 od 18. listopada 2019.


Višekratno traženje pojašnjenja/nadopune - Članak 263. stavci 2. i 3. ZJN 2016


Prema ocjeni Suda odredba članka 263. stavka 2. ZJN 2016 ne daje temelja za zaključak da bi naručitelj kojeg obvezuje odredba stavka 1. članka 263. ZJN 2016 mogao samo jedanput tražiti pojašnjenje/nadopunu ažurirane dokumentacije, odnosno da bi višekratno traženje pojašnjenja dovelo do situacije kakvu ima u vidu stavak 3. članka 263. ZJN 2016, odnosno da bi ponudu trebalo odbiti. Ovo i iz razloga što se prema stavku 3. ponuda treba odbiti ukoliko ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurne popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz članka 260. stavka 1. točke 1. – 3. ovoga Zakona.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu