UsII-446/20 od 29. siječnja 2021.

KLASA: 20/810 

UsII-446/20 od 29. siječnja 2021.
 
Troškovnik – Predmet nabave – Pojašnjenje – Izmjena ponude – Članak 293. ZJN 2016
 
Glede stavki C15 i C16 Troškovnika pravilno je postupio naručitelj kada je sukladno naprijed citiranoj odredbi članka 293. stavka 1. ZJN-a pozvao odabranog ponuditelja na pojašnjenje ponude. Ovo iz razloga jer je utvrdio da mikrofonski set kojeg odabrani ponuditelj nudi u stavci C15 odgovara traženim specifikacijama iz stavke C16, a mikrofonski set kojeg nudi u stavci C16 odgovara onom traženim specifikacijama iz stavke C15. Stoga je naručitelj osnovano zatražio od ponuditelja razjašnjenje i dostavu nužnih informacija u cilju razjašnjenja uočenih nejasnoća koje je potrebno otkloniti o čemu se ovdje radi budući da je očito došlo do nenamjerne zamjene stavki C15 i C16 nakon čega je ponuditelj uočenu grešku u potpunosti razjasnio pri čemu nije ponuđen neki novi ili drugačiji model od onog koji je sadržan u ponudi.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu