UsII-43/22 od 9. ožujka 2022.

KLASA: 21/1040

UsII-43/22 od 9. ožujka 2022.

Višestruka primjena članka 263. ZJN 2016

Ne može se ocijeniti osnovanim ni navod tužitelja da je tuženik pogrešno interpretirao njegove navode u pogledu odredbe članka 263. stavka 3. ZJN 2016. Analizirajući žalbene navode tužitelja, proizlazi da je tuženik imao osnove za zaključak da tužitelj upravo prigovora da navedenom zakonskom odredbom nije dana mogućnost naručitelju da unedogled poziva gospodarskog subjekta na dostavu ažuriranih podataka, a ne kako to sada u tužbi pojašnjava da je zapravo prigovarao da je zainteresirana osoba tri puta pozivala odabranog ponuditelja da dostavi dokument koji do tada nije dostavio. Odgovarajući na prigovor tužitelja kako ga je naveo u žalbi, tuženik je dostatno obrazložio da naručitelj nije povrijedio odredbu članka 263. ZJN 2016 kada je u postupku pregleda i ocjene ponuda u više navrata pozivao odabranog ponuditelja na upotpunjavanje ažuriranih popratnih dokumenata u odnosu na podugovaratelja Zeleni servis d.o.o., te se u prilog svojim tvrdnjama pozvao i na presudu ovoga Suda, poslovni broj: Usll-550/19 od 27. studenog 2019.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu