UsII-381/20 od 19. studenog 2020.

KLASA: 20/671

UsII-381/20 od 19. studenog 2020.
 
Tehničke specifikacije – Izjava proizvođača – Ponovljeni postupak  (nakon presude) – Pojašnjenje – Pregovaranje – Članak 293. ZJN 2016


Neosnovano tužitelj zaključuje da je u ponovljenom postupku došlo do pregovaranja u vezi s ponuđenim predmetom nabave odnosno da je odabrani ponuditelj ponudio proizvod različit od ponuđenog u dokumentaciji o nabavi. Ovo stoga jer je naručitelj upravo sukladno naprijed navedenoj presudi ovoga Suda, kojom je poništena ranija odluka o odabiru, pozvao odabranog ponuditelja u smislu odredbe članka 293. stavak 1. radi pojašnjenja u pogledu trajanja ponuđenih LED dioda, što je odabrani ponuditelj i učinio dostavljanjem izjave proizvođača, a koji navodi su potvrđeni i izjavom proizvođača danom u smislu odredbe članka 403. navedenog Zakona u žalbenom postupku, da dokumentacijom o nabavi ponuđeni modeli rasvjete Xy LED X i to model X5 i X9 udovoljavaju tehničkim specifikacijama iz točke 15.2.4.4. i 15.2.5.4. troškovnika, pa pogrešno zaključuje tužitelj da je došlo do pregovaranja u vezi ponuđenog predmeta nabave odnosno do ponude drugog proizvoda obzirom da je proizvođač potvrdio izjavom da LED diode ponuđenih modela rasvjete udovoljavaju traženom kriteriju u pogledu vijeka trajanja čime je otklonjena dvojba zbog koje je u prethodnom postupku presudom ovoga Suda poništena ranija odluka o odabiru.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu