UsII-550/19 od 27. studenog 2019.


KLASA: 19/571

UsII-550/19 od 27. studenog 2019. 


Prema ocjeni ovog Suda odredba članka 263. stavka 2. ZJN 2016 ne daje temelja za zaključak da bi naručitelj kojeg obvezuje odredba članka 263. stavka 1. ZJN 2016 mogao samo jedanput tražiti pojašnjenje/nadopunu ažurirane dokumentacije, odnosno da bi višekratno traženje pojašnjenja dovelo do situacije kakvu ima u vidu stavak 3. članka 263. ZJN 2016, odnosno da bi ponudu trebalo odbiti.
Kako člankom 263. stavkom 2. ZJN 2016 nije propisano da se dopuna odnosno pojašnjenje dokumentacije koja se mora tražiti u smislu stavka 1. istog članka može tražiti samo jedanput, Sud ne prihvaća stajalište tuženika da je iz tog razloga odluka o odabiru tužitelja kao najpovoljnijeg ponuditelja nezakonita.Poveznica na Rješenje 


Poveznica na Presudu