UsII-70/23 od 17. svibnja 2023.

KLASA: 23/77
UsII-70/23 od 17. svibnja 2023.
Članak 263. stavak 2. ZJN 2016- Upotpunjavanje ažuriranih popratnih dokumenata- Tehničke specifikacije- Otklanjanje nejasnoća dostavljanjem izjave proizvođača- Nejasnoće vezane za brojčanu vrijednost i mjernu jedinicu
 
Nadalje, tužitelj neosnovano prigovara u dijelu osporenog rješenja koji se odnosi na formalnost postupka javne nabave i tvrdi da je tuženik zanemario nezakonitosti u postupanju zainteresirane osobe – naručitelja HEP d.d. Zagreb koje se odnose na otklanjanje nejasnoća vezanih uz ponudu, a u pogledu podataka o brzini viličara s teretom te brzini dizanja s teretom jer na temelju odredbe članka 263. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi propisana je mogućnost da naručitelj pozove ponuditelja na nadopunu ili pojašnjenje dostavljenih dokumenata, dakle, radi se o zakonskoj mogućnosti koju je zainteresirana osoba HEP d.d. – naručitelj utemeljeno iskoristila u konkretnom slučaju kada je zatražila pojašnjenje ažuriranih popratnih dokumenata, a iz podataka u spisu proizlazi da je u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda odabrani ponuditelj Lager Bašić d.o.o. otklonio prethodno utvrđene nejasnoće te je kao dokaz dostavio izjavu proizvođača viličara koji je potvrdio sukladnost ponuđenog viličara s traženim tehničkim specifikacijama, čime je nejasnoće otklonio, kako to pravilno smatra i tuženik.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu