UsII-254/21 od 24. kolovoza 2021.

KLASA: 21/467

UsII – 254/21 od 24. kolovoza 2021.
 
ESPD obrazac – Upotpunjavanje (nije dostavljen u ponudi) – Članak 293. ZJN 2016

S obzirom na prirodu nedostajućeg dokumenta, koji nije doveo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude, niti je dokument iz članka 20. stavka 1. Pravilnika, javni naručitelj je postupio u skladu s ovlastima iz članka 293. stavak 1. i 2. ZJN 2016 te je zakonito postupila tuženica kada je odbila žalbu na Odluku, odnosno istu ocijenila zakonitom.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu