UsII-8/22 od 16. veljače 2022.

KLASA: 21/928
UsII-8/22 od 16. veljače 2022.

Tehnička i stručna sposobnost – Članak 263. ZJN 2016

Što se tiče prigovora tužitelja vezanog uz dokazivanje uvjeta sposobnosti iz točke 4.3. dokumentacije o nabavi, u postupku je utvrđeno da je ponuditelj Consultants d.o.o. dostavio upravo one dokaze koji su propisani tom točkom dokumentacije o nabavi, kako je to obrazloženo u osporenom rješenju i odgovoru na tužbu, koje navode tužitelj svojim tužbenim navodima nije doveo u sumnju. Odabrani ponuditelj za Grupu 4. dostavio je na zahtjev naručitelja ažurirane popratne dokumente, to jest njihovo pojašnjenje u podijeljenom mu roku, pa stoga nije osnovan prigovor povrede članka 263. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", 120/16.).

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu