UsII-227/20 od 29. srpnja 2020.

KLASA: 20/282

UsII-227/20 od 29. srpnja 2020.

Tehnička i stručna sposobnost – Oslanjanje – Udio u izvršavanju predmeta nabave  - Članak 293. ZJN 2016
 
Pravilno tvrdi tuženik da je naručitelj u ponovljenom postupku zakonito primijenio članak 293. ZJN 2016 te otklonio nedostatak u ponudi koji se odnosio na nejasnoću u dokazu tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja koja je utvrđena prethodnim rješenjem. Pri tom, naručitelj nije izmijenio svoju ponudu, jer iz dokumentacije spisa proizlazi da je odabrani ponuditelj već u inicijalnoj ponudi odredio da se radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti kao i izvršenja ugovora oslanja na sposobnost gospodarskog subjekta. Međutim, nejasno je bilo u kojem dijelu će taj gospodarski subjekt sudjelovati u izvršenju usluge, koja nejasnoća je otklonjena na način da je odabrani ponuditelj potvrdio da će pružati usluge u arhitektonskom dijelu izvršenja ugovora u vrijednosti od 10% ukupne vrijednosti ugovora.


Poveznica na Rješenje


Poveznica na Presudu