UsII-61/21 od 12. ožujka 2021.

KLASA: 20/985

UsII-61/21 od 12. ožujka 2021.
 

Tehnička i stručna sposobnost – Stručnjaci – Upotpunjavanje - Zamjena stručnjaka – Članak 280., 293. ZJN 2016

Iz podataka spisa predmeta proizlazi da je tužitelj u roku za dostavu ponude za svaku od DON-om propisanih pozicija stručnjaka nominirao točno određenu osobu za koju je predajom ESPD obrasca očitovao svoju volju da svaki od njih ispunjava uvjete i zahtjeve propisane DON-om. Kako je u prethodnom postupku u kojem je doneseno rješenje tuženika od 4. rujna 2020. utvrđeno da dvojica nominiranih stručnjaka ne ispunjavaju uvjete i zahtjeve propisane za pozicije stručnjaka za koje su nominirani to zamjenom tih stručnjaka drugim stručnjacima tužitelj nakon isteka roka za dostavu ponuda mijenja svoju izjavu volje, te nakon isteka roka za dostavu ponuda nevaljanu ponudu pretvara u valjanu, a što je protivno odredbi članka 280. stavka 8. ZJN prema kojoj se nakon isteka roka za dostavu ponuda, ponuda ili konačna ponuda ne smije mijenjati.
Naime, tužitelj navodi da ga je naručitelj uputio na mogućnost nominiranja odnosno zamjene stručnjaka ukoliko je u trenutku ponude raspolagao odgovarajućim stručnjakom koji ispunjava uvjete propisane DON-om. Međutim, pretpostavka za primjenu odredbe članka 293. ZJN-a je manjkavost informacija ili dokumentacije koja je trebala biti dostavljena a ogleda se u nepotpunim ili pogrešnim informacijama ili nedostavljanju određenih dokumenata o čemu se ovdje ne radi. Takvo postupanje naručitelja, na koje tužitelj upire, prelazi okvir primjene naprijed navedene odredbe zakona jer se ne radi o nepotpunim ili pogrešnim informacijama ili nedostavljanju određenih dokumenata, već takvim postupanjem naručitelj sugerira ponuditelju izmjenu ponude na način da se prethodno nevaljana ponuda, nakon isteka roka za dostavu ponude, učini valjanom.
U odnosu na navod tužitelja i naručitelja, ovdje zainteresirane osobe, da je životno moguće zbog osobnih okolnosti kao i objektivnih okolnosti zamijeniti inicijalno nominiranog stručnjaka treba reći da ovdje nisu nastupile promjene u osobnim prilikama inicijalno nominiranih stručnjaka, a niti neke druge objektivne okolnosti koje bi opravdavale zamjenu stručnjaka, već se radi o tome da je tužitelj inicijalno nominirane stručnjake koji nisu ispunjavali uvjete i zahtjeve iz dokumentacije o nabavi, nakon isteka roka za dostavu ponude, promijenio novim stručnjacima.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu