UsII-315/20 od 7. listopada 2020.

KLASA: 20/526

UsII-315/20 od 7. listopada 2020.

Upotpunjavanje  i pojašnjenje ponude – Izmjena ponude – Pregovaranje  - Članak 293. ZJN 2016

Žalitelj je u ponudi dostavio životopis u kojem je navedeno njegovo stručno iskustvo koje bi se bodovalo, međutim propustio je dostaviti priloge životopisu koji dodatno potvrđuju da je iskustvo navedeno u životopisu zaista i ostvareno. Stoga je u pravu tuženik kada navodi da je navedeni ponuditelj već u inicijalnoj ponudi odnosno u životopisu naveo potrebne podatke pa ga je naručitelj trebao primjenom članka 293. ZJN 2016 pozvati da naknadno dostavi preslike građevinske dozvole odnosno naslovnice projekta kao priloge životopisu, koji bi dodatno potvrdili navode iz životopisa, kao traženog dokaza iz ponude. Stoga takvo postupanje ne bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude.
Tuženik je ocijenio i da je naručitelj trebao pozvati navedenog ponuditelja na pojašnjenje bruto građevinske površine u odnosu na jednu referencu, budući da je dao različite podatke u svojoj inicijalnoj ponudi te kasnije u pojašnjenju naručitelju. Tuženik je obrazložio da se radi o popravljivom nedostatku ponude i da je bilo mjesta primjeni članka 293. ZJN 2016, koje obrazloženje prihvaća i ovaj Sud.
Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu