UsII-205/20 do 14. srpnja 2020.

KLASA: 20/143

UsII-205/20 od 14. srpnja 2020.

Traženje ažuriranih popratnih dokumenata – Članak 263. ZJN 2016

Imajući na umu da se radi o postupku nabave male vrijednosti, sukladno članku 263. stavaku 1. ZJN 2016 dana je mogućnost naručitelju hoće li zatražiti dostavu popratnih dokumenata, ali to nije obveza naručitelja, imajući pri tome na umu da je dokumentacijom o nabavi propisano da se dostavlja ispunjeni ESPD obrazac, čemu je odabrani ponuditelj udovoljio.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu