UsII-376/20-9 od 1. prosinca 2020.

KLASA: 20/567

UsII-376/20-9 od 1. prosinca 2020.
 
Pojašnjenje – Pregovaranje – Višekratno pozivanje na dopunu/objašnjenje – Članak 293., 263. ZJN 2016
 
U vezi žalbenih navoda da je naručitelj primijenio institut pojašnjenja ponude (članak 263. Zakona o javnoj nabavi) na način da je pregovarao s odabranim ponuditeljem, tuženik posebno obrazlaže ispravljeni Obrazac 2- pod točkom 5c, točku 6.8.1. dokumentacije o nabavi, bodovanje, te da naručitelj nije u dokumentaciji o nabavi propisao dostavu mjernih izvješća, pa je i te žalbene navode ocijenio neosnovanim. Tuženik u obrazloženju rješenja navodi da je naručitelj pozvao odabranog ponuditelja na dostavu ažuriranih popratnih dokumenata kojim dokazuje nepostojanje razloga za isključenje za člana zajednice Vaisala Oyj Finska, da je taj član zajednice dostavio dokaz o nekažnjavanju za sedam članova, odnosno izjavu potpisanu od ovlaštenih osoba, te obrazlaže da naručitelj može više puta tražiti pojašnjenje odnosno nadopunu sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi.
Tužitelj razlozima iz tužbe nije doveo u pitanje zakonitost osporavanog rješenja.
 


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu