UsII-47/24 od 20. ožujka 2024.

KLASA: 23/673
UsII-47/24 od 20. ožujka 2024.
Toneri - Pogrešna oznaka tonera - Troškovnik- Pojašnjenje - Izmjena ponude - Ponovljeni pregled i ocjena ponuda- Čl. 280., 290., 293. ZJN 2016
 
Tuženik je u detaljno obrazloženom osporavanom rješenju ( od 11. siječnja 2024.) naveo među ostalim da je u konkretnom slučaju naručitelj na temelju članka 293. stavka 1. ZoJN pozvao odabranog ponuditelja da pojasni navod o prozvodu koji nudi u stavci 61. Troškovnika, kako bi postupio prema ranijem rješenju tuženika (od 24. listopada 2023), a odabrani ponuditelj je na poziv naručitelja pojasnio očigledno pogrešnu informaciju. Odabrani ponuditelj je naručitelju odgovorio da je točna oznaka ponuđenog tonera E260 (E260A11E) SCI, za što je dostavljena i Izjava distributera zamjenskih tonera i tinti i fotografija kutije tonera/ ambalaže tonera na kojoj piše SCI E260 (E260A11E) 3.5K (fotografija prileži spisu). Distributer Copy smart d.o.o. Varaždin u Izjavi je naveo da je najvažniji podatak E260A11E, što je proširena puna šifra artikla, a taj podatak je odabrani ponuditelj i ranije naveo u Troškovniku.
Odabrani ponuditelj je naručitelju dostavio točan naziv ponuđenog tonera te Izjavu ovlaštenog distributera i fotografiju ambalaže ponuđenog tonera, na koji je način postupio sukladno točki 15. dokumentacije o nabavi. Tuženik stoga zaključuje da odabrani ponuditelj nije ponudio jedan proizvod pa ga potom zamijenio drugim, te je cijeneći sve dokaze pravilno ocijenio da žalbeni navod nije osnovan.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu