UsII-300/20 od 8. listopada 2020.

KLASA: 20/541

UsII-300/20 od 8. listopada 2020.
 
Obvezne osnove za isključenje – Nekažnjavanje – Dohvat – Ažurirani popratni dokumenti – Članak 251., 263. ZJN 2016
 
Imajući u vidu činjenicu da je od strane tuženika utvrđeno da je naručitelj doista izvršio dohvat iz registra, da je pribavljen dokaz  - izvadak iz kaznene evidencije, da isti dokument prileži spisu te da iz istog proizlazi nepostojanje obvezne osnove za isključenje, Sud prihvaća tumačenje tuženika da nepotrebno i suvišno postupanje naručitelja u smislu članka 263. ZJN 2016 ne bi trebalo ići na štetu odabranog ponuditelja, odnosno ne utječe na odluku, tim više što sam tužitelj ne osporava da na strani odabranog ponuditelja ne postoje obvezni razlozi za isključenje.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu