UsII-110/19 od 13. ožujka 2019.

KLASA: 18/741

UsII-110/19 od 13. ožujka 2019.
 
Upotpunjavanje ponude bez poziva naručitelja - Članak 293. ZJN 2016
 
Nije od utjecaja na valjanost ponude odabranog ponuditelja to što je unutar ažuriranih popratnih dokumenata, bez poziva naručitelja, dostavio ispravljenu tablicu tehničkih karakteristika. Činjenica da je naručitelj propustio postupiti sukladno odredbi članka 293. stavak 1. ZJN 2016 ne može ići na štetu ponuditelja.
 

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu