UsII-612/19 od 27. veljače 2019.

KLASA: 19/984

UsII-612/19 od 27. veljače 2019.
 
Troškovnik – Ponuđeni proizvod ne odgovara zahtjevima iz DON-a – Neotklonjiv nedostatak ponude – Izmjena ponude - Članak 293. ZJN 2016
 
Ponuda tužitelja kao odabranog ponuditelja nije bila nepotpuna odnosno pogrešna u smislu članka 293. ZJN 2016, već je traženje pojašnjenja, a potom i dano pojašnjenje, kraj utvrđenja da je ponudio proizvod koji nije u skladu sa zahtjevima iz dokumentacije o nabavi, dovelo do izmjene ponude.
Kraj jasnog sadržaja navedene stavke troškovnika, odnosno prethodnog utvrđenja da tužitelj nije ponudio proizvod koji je tražen,  na opisani način postupanjem naručitelja tužitelju je dana prednost u odnosu na ostale ponuditelje. 



Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu