UsII-200/20 od 16. srpnja 2020.

KLASA: 20/181

UsII-200/20 od 16. srpnja 2020.
 
Tehnička i stručna sposobnost - Zamjena referenci - Izmjena ponude - Članak 293. ZJN 2016

Sud smatra da inicijalnu ponudu koja je sadržavala isporuke jednim primateljima te koja je sada potpuno zamijenjena sa isporukama izvršenim drugom primatelju, nije moguće smatrati ponudom koju bi bilo dopušteno upotpunjavati.  Dopuštanjem izmjene popisa glavnih isporuka robe u kojima su navedene nove isporuke izvršene potpuno drugom primatelju u odnosu na one navedene u inicijalnoj ponudi, dana je prednost jednom ponuditelju u odnosu na ostale ponuditelje, a što je u suprotnosti s načelom jednakog tretmana u smislu članka 4. ZJN 2016.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu