UsII-30/22 od 17. veljače 2022.

KLASA: 21/1053
UsII-30/22 od 17. veljače 2022.
Iskustvo stručnjaka – Pojašnjenje ponude – Nejednak tretman – Neprimjena članka 293. ZJN 2016

Neosnovan je prigovor tužitelja da naručitelj nije jednako postupao prilikom pregleda njegove ponude, odnosno da je provjere koje je učinio u pogledu stručnjaka 1 trebao izvršiti i za stručnjaka 2. To stoga što se kod stručnjaka 1 ocjenjuje i iskustvo u sklopu kriterija za odabir ponude, a koje je iskustvo naručitelj dodatno provjeravao, dok se kod stručnjaka 2 radi samo o pitanju tehničke i stručne sposobnosti. Dakle, kod stručnjaka 1 naručitelj je primijenio institut provjere jer se radi ujedno i o kriteriju za odabir ponude, dok stručnjak 2 ne potpada pod kriterij za odabir ponude te se nikako ne može tvrditi da se radi o nejednakom postupanju ili diskriminaciji, kako to pravilno navodi tuženik. U konkretnom slučaju je razvidno da je naručitelj imao dovoljno podataka da utvrdi iskustvo nominiranog stručnjaka 2, a što proizlazi i iz pravomoćnog prethodnog rješenja te stoga, prema ocjeni i ovog Suda, nije bio dužan tražiti daljnja pojašnjenja vezana za navedenog stručnjaka.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu