UsII-607/19 od 12. veljače 2020.

KLASA: 19/847

UsII-607/19 od 12. veljače 2020.

Dostava ažuriranih popratnih dokumenata - Porezni dug - Članci 252., 263., 265. ZJN 2016


Iz cjelokupne dokumentacije spisa proizlazi da tužitelj nije u za to predviđenim rokovima dostavio zatraženu dokumentaciju, da podnescima nije zatražio produljenje roka za dostavu ažuriranih popratnih dokumenata u prijevodu na hrvatski jezik, već je samo obaviještavao naručitelja u kojem roku bi iste mogao dostaviti, pa pravilno ističe tuženik da se stoga ne može stavljati naručitelju na teret da se nije očitovao na tužiteljeve zahtjeve za produženje roka za dostavu ažuriranih popratnih dokumenata, kako to tvrdi tužitelj, već je naprotiv naručitelj imao dostatno razumijevanja za nekoliko tužiteljevih odgađanja i nedostavljanja u roku zatražene dokumentacije.
Stoga, kako tužitelj u za to ostavljenim rokovima nije dostavio sve tražene ažurirane popratne dokumente za gospodarskog subjekta na kojeg se oslanja, time nije dokazao da je taj subjekt ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, što je sve traženo dokumentacijom o nabavi.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu