UsII-387/20 od 15. prosinca 2020.

KLASA: 20/493

UsII-387/20 od 15. prosinca 2020.
 
Ažurirani popratni dokumenti – Upotpunjavanje – Nejednak tretman – Članak 263. ZJN 2016
 
Slijedom zakonske odredbe članka 263. stavka 1. ZJN 2016, kao i stajališta ovoga suda da ZJN 2016 ne ograničava naručitelja u višekratnom traženju upotpunjavanja ažuriranih popratnih dokumenata (presuda USII-507/19 od 13. studenoga 2019.), a imajući u vidu da je među strankama ostalo sporno je li odabrani ponuditelj dostavio sve tražene dokumente, odnosno ne može se otkloniti prigovor o nejednakom tretmanu ponuditelja, stekli su se zakonski uvjeti za donošenje Odluke temeljem odredbe članka 425. stavak 1. točka 4. ZJN 2016.
Na osnovi izloženog, ovaj sud nije imao osnove usvojiti tužbeni zahtjev i ocijeniti osporeno rješenje nezakonitim.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu