UsII-96/23 od 5. srpnja 2023.

KLASA: 22/854

UsII-96/23 od 5. srpnja 2023.

Tehničke specifikacije –Ponovljeni postupak pregleda i ocjene -  Primjena članka 293. ZJN 2016

S obzirom na utvrđenje iz prethodna dva žalbena postupka da proizvodi koje je tužitelj ponudio za stavke 192. (ljepilo) i 290. (baterija) ne udovoljavaju traženim tehničkim specifikacijama, tuženik je u postupku koji je prethodio ovom upravnom sporu zaključio da u konkretnom slučaju nije bilo mjesta primjeni članka 293. ZJN-a 2016. odnosno da nije bilo mjesta pojašnjavanju odabrane ponude tužitelja u vezi s proizvodima ponuđenima za navedene stavke. Stoga tuženik zaključuje da je naručitelj postupio nezakonito već samim time što je u postupku nakon rješenja tuženika od 27. listopada 2022. od tužitelja zatražio pojašnjenje ponude u vezi s dvije navedene stavke iz troškovnika.
U takvoj situaciji, prihvaćanje dokaza koje je tužitelj dostavio naručitelju (postupajući po pozivu na pojašnjenje odabrane ponude), a kojima je, prema mišljenju naručitelja otklonjena sumnja u usklađenost ponuđenih proizvoda (stavke 192. i 290.) s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi, valja smatrati nezakonitim.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu