UsII-130/19 od 13. ožujka 2019.

KLASA: 17/587

UsII-130/19 od 13. ožujka 2019.

Podatak o udjelu podugovaratelja – Pregovaranje – Oslanjanje na sposobnost drugog subjekta

U konkretnom slučaju, naručitelj je mogao od žalitelja zahtijevati dopunu, razjašnjenje ili upotpunjavanje podataka, odnosno mogao je tražiti pojašnjenje informacija u svezi postotnog iznosa odnosno udjela podugovaratelja.

Osnovano tuženik navodi da iz citirane odredbe članka 273. stavka 2. ZJN 2016 ne proizlazi da je oslanjanje na sposobnost drugog subjekta radi dokazivanja relevantnog stručnog iskustva moguće samo ako će taj subjekt u cijelosti izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži i na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja, te je prigovor žalitelja osnovano prihvaćen, u dijelu u kojem smatra da bi se takvom primjenom citirane odredbe izgubila svrha i cilj oslanjanja u postupcima javne nabave.
Stoga i prema ocjeni ovog Suda kada je nesporno utvrđeno da je gospodarski subjekt na kojeg se žalitelj oslanja jedno i njegov podugovaratelj, koji će izvršiti dio radova, ispunjeni su uvjeti propisani odredbama članka 273. stavka 2. ZJN 2016.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu