UsII-115/20 od 3. lipnja 2020.

KLASA: 19/1185

UsII-115/20 od 3. lipnja 2020.

Tehnička i stručna sposobnost - Ponovljeni postupak pregleda i ocjene ponuda – Upotpunjavanje – Članak 293. ZJN 2016

Odluka kojom je tuženik poništio prethodnu odluku o odabiru ne znači automatsko isključivanje tada odabranog ponuditelja iz daljnjeg postupka. U konkretnom slučaju naručitelj je u ponovnom pregledu imao mogućnost da zatraži dopunu od zainteresirane osobe Tempus projekt d.o.o. u dijelu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti čime bi se mogao otkloniti nedostatak ponude. Međutim, kako to naručitelj nije učinio, što je njegovo pravo, a ne obveza, te je donio odluku o odabiru drugog ponuditelja, sasvim je razumljivo da je u tom postupku ranije odabrani najpovoljniji ponuditelj sada zainteresirana osoba koja ima pravni interes za izjavljivanje žalbe.
 

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu