UsII-169/21 od 30. lipnja 2021.

KLASA: 21/191

UsII-169/21 od 30. lipnja 2021.

Ponovljeni postupak pregleda i ocjene ponuda – Tehnička i stručna sposobnost – Izvješće o testiranju  - Ažurirani popratni dokumenti – Trenutak dokazivanja sposobnosti - Nadopuna ažuriranih popratnih dokumenata – Članak 263. stavak 2. ZJN 2016
 
Tuženik je ocijenio u rješenju od 29. prosinca 2020. da odabrani ponuditelj nije dostavio Izvješće za svjetiljke EL-sl 68 i EL-dl 607, pa nije jasno na temelju čega je naručitelj utvrdio da su dostavljenim izvješćem pokrivene sve ponuđene svjetiljke, niti je dokazao da su sve svjetiljke navedene u Dodatku I. izrađene od istih materijala kao svjetiljka koja je ispitivana. Naime, napomena tijela koje je izvršilo ispitivanje, a koja se odnosi na izjavu proizvođača svjetiljki da će ispitane materijale obuhvaćane izvještajem koristiti na modelima navedenim u dodatku izvještaja, predstavlja ogradu ispitnog tijela, a nikako potvrdu da su sve ponuđene svjetiljke izrađene od istog materijala, niti da su sve testirane prema RoHS Direktivi.
U ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj je od najpovoljnijeg ponuditelja (Proditus d.o.o.) zatražio dostavu ažuriranih popratnih dokumenata izvješća o testiranju za sve ponuđene svjetiljke. Dostavljenim izvješćem od 27. siječnja 2021. godine zainteresirana osoba Proditus d.o.o. je otklonila nedostatak utvrđen rješenjem od 29. prosinca 2020. godine na način da je sada bilo nedvojbeno jasno da se provedeno testiranje odnosi i na svjetiljke EL-sl 68 i EL-DI 607 koje su bile navedene i u prvotno dostavljenom izvješću.
Prema ocjeni tuženika pravilno je postupio naručitelj kada je u ponovnom postupku pregleda i ocjena ponuda zatražio od najpovoljnijeg ponuditelja dostavu ažuriranih popratnih dokumenata, pa je stoga tuženik ocijenio takvo ponašanje u cijelosti zakonitim. Budući da je zainteresirana osoba Prodictus d.o.o. dostavila u traženom roku traženu dokumentaciju – izvješće o testiranju za tražene svjetiljke i time otklonila svaku sumnju da u vrijeme podnošenja ponude nije ispunjavala uvjete i zahtjeve iz dokumentacije o nadmetanju, to je tuženik pravilno ocijenio da je naručitelj postupio u skladu s uputom iz ranijeg tuženikovog rješenja te da je otklonio sve nedostatke koji bi postupak javne nabave činili nezakonitim.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu