UsII-154/23 od 20. rujna 2023.

KLASA: 23/333
UsII-154/23 od 20. rujna 2023.
Višekratno traženje ažuriranih popratnih dokumenata- Postupanje po pravnom shvaćanju DKOM-a- Otklanjanje nedostataka u odnosu na prijevod- Članak 263. i 425. ZJN 2016
 
U konkretnom slučaju tuženik je prethodnim rješenjem od 12. svibnja 2023., koje je doneseno povodom žalbe tužitelja, poništio odluku o odabiru uz obrazloženje da je dokumentacijom o nabavi izričito propisano da se dokazi glede uvjeta sposobnosti ukoliko su na stranom jeziku, dostavljaju s prijevodom po ovlaštenom sudskom tumaču, a naručitelj je odabranog ponuditelja pozvao da dokaze glede uvjeta sposobnosti dostavi na hrvatskom jeziku, međutim odabrani ponuditelj je dostavio prijevod koji nije izvršen po ovlaštenom sudskom tumaču.
U ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj je zatražio od odabranog ponuditelja, da dostavi sporne dokaze (izjave o jamstvenom roku) prevedene na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču, te je odabrani ponuditelj postupajući po zahtjevu naručitelja dostavio tražene dokumente, a nakon toga je naručitelj njegovu ponudu utvrdio valjanom.
Dakle, tužitelj je u konkretnom slučaju u roku koji je zatražio javni naručitelj dostavio pojašnjenje, pa stoga prema ocjeni ovoga suda nije došlo do situacije kakvu ima na umu stavak 3. citiranog članka 263. Zakona o javnoj nabavi.
Naime, treba istaknuti da je u ostvarivanju načela zakonitosti javnopravnim tijelima dopušteno samo ono što je zakonom izričito propisano. Kako člankom 263. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi nije propisano da se dopuna ili pojašnjenje dokumentacije koja se mora tražiti u smislu stavka 1. istog članka Zakona može tražiti samo jedanput, sud ne prihvaća stajalište tužitelja da je samo iz tog razloga, odnosno zbog toga što je pojašnjenje zatraženo dva puta odluka o odabiru zainteresirane osobe Đuro Đaković elektromontaža d.o.o., Slavonski Brod, kao najpovoljnijeg ponuditelja nezakonita.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu