UsII-36/20 od 27. veljače 2020.

KLASA: 19/972

UsII-36/20 od 27. veljače 2020.

Tehnička dokumentacija – Dostava ažuriranih popratnih dokumenata - Članci 290., 295. i 263. ZJN 2016
 
Tuženik je dao detaljne i valjane razloge utemeljene na podacima u spisu za svoj zaključak da odabrani ponuditelj ni u dopuni ažuriranih popratnih dokumenata nije dostavio svu traženu tehničku dokumentaciju sukladno točki 12.2.C.1. DON-a za određene stavke troškovnika, iz koje bi bila vidljiva kompatibilnost ponuđenih proizvoda za pojedine stavke prema uvjetima traženima tehničkom specifikacijom te je pravilno utvrđeno da je naručitelj postupio suprotno članku 290. stavku 1. te članku 295. i 263. stavku 3. ZJN, jer pregled i ocjenu nije izvršio na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu