UsII-185/21 od 17. lipnja 2021.

KLASA: 21/133

UsII-185/21 od 17. lipnja 2021.
 
Ponovljeni pregled i ocjena ponuda - Podaci o angažiranim tehničkim stručnjacima - Izmjena ponude - Samoinicijativno ispravljanje - Članak 280., 293. ZJN 2016

Sud polazi od nespornih činjenica da je u ranijem postupku (prije donošenja rješenja od 17. prosinca 2020.) po traženju naručitelja za pojašnjenje ponude u kojoj  je vidljivo da je kao voditelj ispitivanja/tehnolog označen samo Milan Brence, ali nije vidljivo tko je drugi voditelj ispitivanja/tehnolog), tužitelj u ESPD obrazac dodao Velimira Blagaića kao voditelja ispitivanja/tehnolog. Također je nesporno da je u ESPD obrascu dostavljenom uz ponudu bio naveden i stručnjak Ivo Milić, za kojeg je tužitelj kasnije (u postupku prije donošenja ovdje osporenog rješenja) pojasnio da će biti voditelj ispitivanja/tehnolog.
Među strankama je sporno je li u nastavku postupka dopušteno pojašnjavati ponudu (u odnosu na stručnjaka koji je bio naveden u prvoj ponudi), ako je u ranijem postupku već pravomoćno ocijenjeno da je uvođenjem novog stručnjaka u ponudu došlo do nedopuštene izmjene (prve) ponude odnosno do prekoračenja granica dopune, razjašnjenja, upotpunjavanja odnosno dostave nužne informacije ili dokumentacije u smislu navedene zakonske odredbe. S obzirom da se na temelju odredbe članka 280. stavka 8. ZJN-a nakon isteka roka za dostavu ponuda, ponuda ili konačna ponuda ne smije mijenjati, Sud prihvaća obrazloženje osporenog rješenja kako je nedopušteno pojašnjavanje ponude za koju je prethodno utvrđeno da je nedopušteno izmijenjena.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu