UsII-442/19 od 5. rujna 2019.

KLASA: 19/572

UsII-442/19 od 5. rujna 2019.
 
Jamstvo za ozbiljnost ponude – Upotpunjavanje – Članak 293. ZJN 2016
 
Naručitelj je pozvao odabranog ponuditelja temeljem članka 293. ZJN 2016 da dostavi drugo sredstvo osiguranja. Stoga, nije u pravu tuženik kada smatra da se od odabranog ponuditelja tražila promjena već dostavljenog dokumenta, ali samo u drugoj formi. Nije sporno da je i zadužnica vrsta jamstva, međutim ta vrsta jamstva nije se tražila dokumentacijom o nabavi pa se ne može prihvatiti stajalište tuženika da se samo radi o promjeni već dostavljenog dokumenta. Dakle, ovdje se radi upravo o situaciji iz članka 20. stavka 8. Pravilnika pa naručitelj nije mogao naknadno tražiti dostavu nedostajućeg dokumenta i to izvan roka za dostavu ponuda.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu