UsII-90/21 od 9. travnja 2021.

KLASA: 20/1059

UsII-90/21 od 9. travnja 2021.
 
Osnove za isključenje – Porezni dug – Objašnjenje APD-a – Članak 252., 263., 301. ZJN 2016
 
Da bi nedvojbeno utvrdio postoji li dug po osnovi javnih davanja naručitelj je bio u obvezi sukladno odredbi članka 263. stavka 2. ZJN pozvati ponuditelja da nadopuni ili objasni zaprimljeni dokument koji je naručitelj pribavio putem dohvata iz baze podataka poreznog tijela, što je naručitelj međutim propustio učiniti. Ovakvo shvaćanje već je zauzeto u presudama Suda, poslovni broj: Usll-196/20 te Usil 385/20, na koje upire i tuženik. Naime, odredbom članka 301. stavka 1. i 2. ZJN propisano je da javni naručitelj samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku javne nabave, te na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti donosi odluke u skladu s odredbama ovog Zakona, a koje će činjenice i okolnosti uzeti kao dokazane, javni naručitelj utvrđuje slobodnom ocjenom, na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, te na temelju rezultata cjelokupnog postupka javne nabave.
Stoga, imajući u vidu navedeno, osnovano zaključuje tuženik da je naručitelj postupio prema odredbi članka 263. stavka 2. ZJN kojom je propisano da javni naručitelj može pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne dokumente zaprimljene sukladno pododjeljcima 2. i 4. ovoga odjeljka tada bi mu, s obzirom na oprečne odlučne činjenice o postojanju ili nepostojanju duga, zainteresirana osoba Briliant d.o.o. dostavila dokaze da nije imala nepodmirenog poreznog duga na dan kada je naručitelj izvršio dohvat potvrde Porezne uprave, koje dokaze je međutim zbog takvog propusta naručitelja mogla dostaviti tek u žalbenom postupku kod tuženika, slijedom čega je pravilno odluka o odabiru poništena.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu