UsII-507/19 od 13. studenog 2019.


KLASA: 19/644

UsII-507/19 od 13. studenog 2019.

Izjava o nekažnjavanju – Primjena upotpunjavanja – Članak 251. stavak 1. točka 2. – Članak 263. stavak 2. ZJN 2016
 
Dokazi da ne postoji osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. točke 2. su dokazi koje propisuje članak 265. stavak 1., a tek ako takvi dokazi nisu dobavljivi, mogu se prihvatiti dokazi iz stavka 2. istog članka.
Dokumentacija o nabavi sadrži jasno propisano koju dokumentaciju radi dokazivanja nepostojanja osnova za obvezno isključenje ponuditelji moraju dostaviti, pa je naručitelj osnovano odbio ponudu ponuditelja s obrazloženjem razloga neprimjene pozivanja na dopunu i pojašnjenje.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu