UsII-83/19 od 13. ožujka 2019.

KLASA: 18/434

UsII-83/19 od 13. ožujka 2019.
               
Upotpunjavanje - Članak 293. ZJN 2016
 
Ovaj Sud ne dijeli mišljenje Državne komisije iz obrazloženja Rješenja da unatoč dokumentaciji o nabavi, odnosno Propisnicima 7. i 8., kojima je određeno da ponuda koja nema priložen certifikat se neće uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja, ne isključuje primjenu članka 293. stavak 1. ZJN 2016.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu