UsII-136/19 od 13. ožujka 2019.

KLASA: 18/851

UsII-136/19 od 13. ožujka 2019.
 
Ponovni postupak pregleda i ocjene ponuda - Pravno shvaćenje Državne komisije - Neotklonjivi neostaci u ponudi- Izmjena ponude - Pregovaranje u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave
 
Naručitelj nakon primitka odluke Državne komisije o poništenju odluke o odabiru ima dužnost ponovnog razmatranja i stručne ocjene pristiglih ponuda, pri čemu nije isključeno niti pojašnjenje ponuda u smislu odredbe članka 293. ZJN 2016.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu