UsII-428/19 od 5. rujna 2019.


KLASA: 19/440

UsII-428/19 od 5. rujna 2019.
 
Jamstvo za ozbiljnost ponude – Evidencijski broj nabave – Upotpunjavanje – Članak 293. ZJN 2016
 
Tužitelj neosnovano tvrdi da je naručitelj pozvao odabranog ponuditelja na dostavu nove bankarske garancije kao jamstva za ozbiljnost ponude. Iz spisa proizlazi, a što pravilno tvrdi i tuženik, da je naručitelj pozvao odabranog ponuditelja da u već pravodobno dostavljenoj garanciji, ispravi grešku u pisanju evidencijskog broja objave odnosno na upotpunjavanje podatka u pravovremeno dostavljenom dokumentu primjenom odredbe članka 293. ZJN 2016.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu