UsII-131/19 od 7. ožujka 2019.


KLASA: 18/255

UsII-131/19 od 7. ožujka 2019.
 
Troškovnik-Upotpunjavanje-Izmjena ponude-Pregovaranje
 
Nije povrijeđena odredba članka 293. ZJN 2016 ukoliko nije mijenjana ukupna cijena stavaka koja je prethodno iskazana u ponudbenom troškovniku, odnosno ukoliko postupanjem ponuditelja po naručiteljevom tražnju nije došlo do promijene cijene ponude.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu