UsII-80/23 od 14. lipnja 2023.

KLASA: 23/103

UsII-80/23 od 14. lipnja 2023.

Iskustvo stručnjaka – Članak 403. ZJN 2016

Budući da tužitelj u žalbenom postupku žaliteljeve tvrdnje i dokaze da je stručnjak Romano Perić na projektima pod rednim brojem 10., 11., 12., 13. i 14. sudjelovao kao voditelj projekta na strani izvođača radova Zagorje – Tehnobeton d.d., čiji je zaposlenik u vrijeme pružanja usluga, nije osporio, osnovano se tuženik poziva na odredbu članka 403. stavak 1. ZJN 2016., prema kojoj je u žalbenom postupku svaka stranka dužna iznijeti sve činjenice na kojima temelji svoje zahtjeve, te predložiti dokaze kojima se te činjenice utvrđuju.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu